POSTOPEK ZA BEATIFIKACIJO IN KANONIZACIJO
BOŽJEGA SLUŽABNIKA JANEZA FRANČIŠKA GNIDOVCA CM

KRONOLOŠKI PREGLED PROCESA ZA GNIDOVČEVO BEATIFIKACIJO

2. oktober 1973

Vizitator jugoslovanske province Misijonske družbe dr. Franc Rode CM je, v sporazumu s ljubljanskim nadškofom dr. Jožefom Pogačnikom, imenoval dr. Stanka Žaklja CM za postulatorja v zadevi beatifikacije Janeza Frančiška Gnidovca CM.


2. julij 1975

Postulator postane Lucio Lapalorcia CM, ki dr. Stanka Žaklja CM imenuje za vicepostulatorja.


1. julij 1977

Kongregacija za zadeve svetnikov odloči, da ni ovir za začetek postopka.


15. december 1977

Papež Pavel VI. odobri in potrdi sklep Kongregacije za zadeve svetnikov.


8. februar 1978

Nadškof dr. Jožef Pogačnik razglasi začetek škofijskega postopka. Zahtevno delo je zaupano dr. Stanku Žaklju CM. Zbral je 15 knjig dokumentov, napisal Gnidovčev življenjepis, podal zgodovino samega procesa in posebno razpravo o Gnidovčevi svetosti, ki pa je zaradi bolezni ni mogel dokončati. Za to svoje delo je prejel pohvalo Kongregacije za zadeve svetnikov. Škofijski postopek je bil v Ljubljani sklenjen leta 1984.


2. maj 1986

Kongregacija za zadeve svetnikov potrdi veljavnost škofijskega postopka.


11. julij 1989

Umre prvi vicepostulator dr. Stanko Žakelj CM.


15. julij 1990

Vizitator dr. Anton Stres CM za novega vicepostulatorja predlaga Daria Grbca CM.


15. november 2005

Generalni postulator Misijonske družbe Giuseppe Guerra CM za novega vicepostulatorja imenuje Janeza Cerarja CM.


13. januar 2006

Nadškof Alojz Uran odpre škofijski postopek o ugotavljanju domnevne ozdravitve na priprošnjo Božjega služabnika. V komisijo so imenovani: Božidar Metelko – nadškofov delegat; dr. Ivan Merlak – pravdnik; ter Franci Vrhunc – notar. Kasneje je na mesto notarja imenovan Franc Trunkelj.


23. julij 2006

Nadškof Alojz Uran sklene škofijski postopek o ugotavljanju domnevne ozdravitve na priprošnjo Božjega služabnika.


7. avgust 2006

Zbrana dokumentacija o domnevni ozdravitvi je izročena Kongregaciji za zadeve svetnikov.


9. junij 2007

Kardinal José Saraiva Martins, prefekt Kongregacije za zadeve svetnikov, potrdi veljavnost škofijskega postopka.


3. april 2009

Zasedanje komisije teologov Kongregacije za zadeve svetnikov.


9. februar 2010

Zasedanje komisije kardinalov Kongregacije za zadeve svetnikov.


27. marec 2010

Papež Benedikt XVI. odobri objavo o herojskih krepostih Božjega služabnika.

Janez Cerar CM