POSTOPEK ZA BEATIFIKACIJO IN KANONIZACIJO
BOŽJEGA SLUŽABNIKA JANEZA FRANČIŠKA GNIDOVCA CM

UVODI V SKRIVNOSTI SVETLEGA ROŽNEGA VENCA OB ŠKOFU GNIDOVCU

V Gnidovčevi družini so vsak dan molili rožni venec. Janezu je bila ta molitev priljubljena vse življenje. Molitev rožnega venca je zelo priporočal svojim gojencem in vernikom. Govoril je, da je rožni venec molitev velike družine katoliške Cerkve, ki jo je ustanovil Jezus Kristus, da je molitev krščanskih družin, vez ali veriga, ki povezuje posamezne člane v medsebojni ljubezni.

Danes bomo pri molitvi rožnega venca s pozdravi Mariji spremljali Jezusa od krsta v Jordanu; v Kani Galilejsko; ob množici, ki ji je oznanjal božjo besedo; se z njim povzpeli na goro spremenjenja; in v dvorano zadnje večerje, kjer je ustanovil sveto evharistijo. Molili bomo pred Najsvetejšim. Škof Gnidovec je najrajši molil pred tabernakljem, pred Jezusom v svetem Rešnjem telesu.


1. desetka: Ki je bil krščen v Jordanu:

Bil je človek, ki ga je Bog poslal, ime mu je bilo Janez. Janez Krstnik je spokorno živel v puščavi ob Jordanu. Jezusu je pripravljal pot. K njemu so prihajale množice, oznanjal jim je krst pokore in jih krščeval. V vrsto med grešnike, ki so prihajali k Janezu, je stopil sam Jezus, Odrešenik sveta. Janez ga je spoznal, je nanj pokazal in ga predstavil: »Glejte, to je Jagnje božje, ki odjemlje grehe sveta«.

Bil je človek, ki ga je Bog poslal ime mu je bilo Janez Gnidovec. Živel je spokorno. Oznanjal je Božjo besedo, Jezusu je pripravil pot do mnogih src, razodeval je božjo ljubezen in dobroto. V Jezusovem imenu je delil milosti svetih zakramentov. Grešnikom je posredoval zakrament božjega usmiljenja in odpuščanja.


2. Ki je v Kani naredil prvi čudež

V Kani Galilejski je Jezus s svojo navzočnostjo posvetil zakonsko skupnost in s prvim čudežem razodel svoje božanstvo. Po zakramentu svetega zakona se Jezus pridruži novoporočencem, jih posvečuje z milostmi svetega zakona in novo družinsko skupnost ogreva z ljubeznijo.

Velika skrb škofa Gnidovca je bila, da bi bile vse družine posvečene s svetim zakramentom. Veliko je storil, da se mladi dobro pripravijo na krščanski zakon. Družinska skupnost, mora biti odprta za nova človeška življenja, ki jih ji zaupa Bog. Ob vernih starših naj otroci v družini doživijo božjo ljubezen, Boga vzljubijo in mu ostanejo zvesti. »Vzgajajte otroke z besedo in zgledom in jih vodite k Bogu. Molite za njih in z njimi«, je poudarjal škof Gnidovec.


3. Ki je oznanjal Božje kraljestvo

Jezus je hodil od vasi do vasi, ljudi učil in dobrote delil. Množice so se zbirale pri njem v mestih, na gori, ob morju… Nato pa je poslal na pot svoje učence: ”Pojdite po vsem svetu in učite vse narode in krščujte jih v imenu Očeta in Sina in Sv. Duha.”

Škof Gnidovec je bil poslan kot Kristusov apostol v skopsko škofijo h katoliškim vernikom raztresenim po hribih in dolinah. Ovčice, ki so hrepenele po dobrem pastirju, so dobile v osebi Janeza Gnidovca pastirja in duhovnika, ki se je zanje popolnoma žrtvoval. Vsem je želel posredovati Jezusovo blago vest. Nemogoče je popisati vsa njegova pota, žrtve in delo, ki ga je vršil kot Kristusov poslanec.


4. Ki je na gori razodel svoje veličastvo

Jezus se je na gori spremenjenja razodel trem učencem v vsej svoji lepoti in blaženosti. Jezusova lepota jih je prevzela, navdušila, ogrela, da so želeli ostati vedno ob njem, deležni njegove blaženosti.

Škof Gnidovec je bil v molitvi ob Jezusu v svetem Rešnjem telesu ves prevzet, ob njem se je spreminjal, da mu je postajal vedno bolj podoben.

Božja bližina, lepota in ljubezen je tako obsenčila njegovo dušo, da je tudi iz njega izžarevala svetost in dobrota s takim ognjem, da je morala vsakega ogreti. Kakor kristali so iz njega odsevale njegove kreposti. Takšen je bil škof Gnidovec, ki se je trudil v sebi upodabljal Kristusa. Ni bilo človeka, ki bi ob njem ne začutil njegove svetosti. On je svetnik so govorili...


5. Ki je postavil sveto evharistijo

Preden je šel Jezus v trpljenje, je s svojimi učenci obhajal judovsko veliko noč. Pri večerji je svojim izkazal ljubezen do konca, ustanovil je zakrament ljubezni, zakrament svoje navzočnosti med ljubljenimi.

Janez Frančišek Gnidovec je bil evharistični škof. Pred Jezusom v Svetem Rešnjem telesu je premolil ure in ure. Tukaj se je oblikovala njegova duhovna veličina. Z molitvijo pred Najsvetejšim je dobival moč, da je sebe izklesal v duhovnega velikana. Pred tabernakljem je reševal vse probleme, pri Jezusu je dobival moč in razsvetljenje, zato je zmogel postati vsem vse. Često je povabil še druge, stopimo pred tabernakelj in prosimo Gospoda.Pripravil: g. Anton Pust C.M.