POSTOPEK ZA BEATIFIKACIJO IN KANONIZACIJO
BOŽJEGA SLUŽABNIKA JANEZA FRANČIŠKA GNIDOVCA CM

ŽIVLJENJSKA POT BOŽJEGA SLUŽABNIKA JANEZA FRANČIŠKA GNIDOVCA CM

29-09-1873rojen v Velikem Lipovcu (župnija Ajdovec)
30-09-1873krščen v župnijski cerkvi
29-01-1880mu umre mati Jožefa, rojena Pust
1880-1881domača enorazrednica
1881-1892ljudska šola in gimnazija v Novem mestu
11-02-1892mu umre oče Janez
1892-1896bogoslovje v Ljubljani
23-07-1896mašniško posvečenje v Ljubljani
30-07-1896nova maša v Ajdovcu
1896-1899kaplan v Idriji in Vipavi
1899-1904študij klasične filologije, slovenskega in nemškega jezika na dunajski univerzi
1903-1905suplent za latinščino na gimnaziji v Kranju
19-07-1904doktorska diploma
22-08-1905profesor in prvi ravnatelj škofijske gimnazije v Šentvidu nad Ljubljano
07-12-1919vstop v Misijonsko družbo lazaristov (Tabor 12, Ljubljana)
08-12-1921večne zaobljube v Ljubljani
09-09-1921podravnatelj bogoslovcev MD, spovednik v kaznilnici v Begunjah, misijonar
05-03-1923ravnatelj notranjega semenišča (noviciata) MD v Grobljah, misijonar
29-10-1924imenovanje za skopskega škofa
30-11-1924škofovsko posvečenje v cerkvi Srca Jezusovega na Taboru v Ljubljani
08-12-1924slovesno ustoličenje v Prizrenu (Kosovo)
19-03-1930blagoslovi novo stavbo malega semenišča v Prizrenu
1934preselitev sedeža škofije v Skopje
1928-1938zgrajene cerkve v Peči, Đakovici, Prištini, Smaču, Uroševcu, Đakovici, Letnici, Krvoseriji, Zlokućanih, Dušanovcu, Gusinju, Bistrenici, Pešteru in Dunavu.
1925-1938imel 9 škofijskih sinod, kjer so se zbrali po možnosti vsi duhovniki v škofiji; vernikom poslal 11 pastirskih pisem; obhajal tri evharistične kongrese in dva marijanska. Šel petkrat v Rim ter enkrat v Chicago.
1933zelo resno obolel, vendar je ozdravel; imel stalen glavobol.
10-01-1939težko bolan sam odpotuje v Ljubljano.
11-01-1939prepeljan iz hiše na Taboru 12 v Leonišče na Zaloški cesti.
03-02-1939na prvi petek tam umre.
06-02-1939pokopan med sobrati lazaristi na Žalah.
15-12-1977Kongregacija za zadeve svetnikov ljubljanskemu nadškofu dr. Jožetu Pogačniku dovoli začetek postopka.
08-02-1978nadškof Jože Pogačnik začetek procesa razglasi.
1984proces o življenju in krepostih zaključen in dokumenti poslani v Rim.
13-01-2005začetek škofijskega postopka o domnevni ozdravitvi na Gnidovčevo priprošnjo.
24-07-2006sklep škofijskega postopka o domnevni ozdravitvi na Gnidovčevo priprošnjo.
07-08-2006dokumenti oddani Kongregaciji za zadeve svetnikov.
9-6-2007prefekt Kongregacije za zadeve svetnikov potrdi veljavnost škofijskega postopka
27-3-2010papež Benedikt XVI. dovoli objavo odloka o junaški stopnji krepostnega življenja
29-9-2010ekshumacija posmrtnih ostankov in prenos v cerkev Srca Jezusovega v Ljubljani